Koszty rozwodu

Przyjrzyjmy się również kosztom rozwodu. Niestety, sprawy rozwodowe kosztują i to niemało. Procedura rozwodowa, czyli postępowanie cywilne to stała opłata 600 zł. Taką sumę musi zapłacić powód składając wniosek o rozwód. Jeżeli jednak rozwód kończy się za zgodą obu stron, bez orzekania o winie, obowiązkiem sądu jest zwrócić powodowi połowę tej sumy. Jedna ze stron może liczyć na zwrot całości uiszczonej opłaty od pozwu o rozwód albo separację, jeżeli dojdzie do pojednania się stron. Jeśli jednak taka sytuacja nie będzie miała miejsca, to wtedy jedna ze stron będzie musiała się liczyć z dodatkowymi kosztami. Strona, która przegrywa i jest zdaniem sądu winna rozkładowi danego pożycia małżeńskiego, ponosi wszystkie wydatki związane z procesem. Oprócz stałej opłaty trzeba liczyć się także z kosztami postępowania zaraz po tym, jak zapada wyrok. W sprawach rozwodowych mają miejsce także przypadki szczególne. Jeden z nich to zwolnienie z kosztów sądowych. Jeżeli powód nie jest w stanie zapłacić powyższej sumy pieniędzy (bez uszczerbku utrzymania, który jest konieczny dla niego i dla rodziny), może zwrócić się do sądu o zwolnienie z kosztów sądowych. Aby do takiej sytuacji doszło, konieczne jest złożenie wypełnionego odpowiedniego formularza, który informuje o stanie rodzinnym i majątkowym. Sąd po jego rozpatrzeniu ma do wyboru trzy opcje. Może dojść do zwolnienia powoda całkowicie z opłat, częściowo albo tylko z wpisu stałego.

Inny sądowy wydatek w tym przypadku to opłata stosunkowa. W sprawach o rozwód, separację czy unieważnienie małżeństwa, w przypadku zarządzenia alimentów na rzecz małżonka, w orzeczeniu które kończy postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia.